Ochrana osobních údajů

Pokud poskytne návštěvník provozovateli své údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, souhlasí tím se zpracováním osobních údajů výlučně za účelem vedení databáze klientů Apartmánu Na Ostrově Beroun. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu. Ústním poskytnutím údajů nebo vyplněním písemného formuláře uděluje návštěvník poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb Apartmanu Na Ostrově Beroun elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.